สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน  ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ  บริเวณชั้นล่าง อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แสดงผลแล้ว 113 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
19 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th