สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1stเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เปิดตลาดการเรียนรู้ “ACSP Educational Fair 1st”  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และภายในงานมีผู้แทนสถาบันต่าง ๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง
แสดงผลแล้ว 51 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
28 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th