สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน การแนะนำหลักสูตร ให้แก่ นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป 
แสดงผลแล้ว 69 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
28 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th