สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณะภัย ( I CAN DO CPR)สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย ( I CAN DO CPR ) โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เป็นการ Refresh CPR with AED and Standard First CPR โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยให้กับรุ่นน้องได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงผลแล้ว 91 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
28 พฤศจิกายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th