สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภาพกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมพัฒนานักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์บัณฑิต

1.JPG 2.JPG

3.JPG 5.JPG

7.JPG 8.JPG


โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

1.JPG 2.JPG

3.JPG 4.JPG

5.JPG 6.jpg


กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก

1.JPG 2.JPG

3.JPG 4.JPG


โครงการปฏิบัติธรรมนำพาสุข

1.JPG 2.JPG

3.JPG 4.JPG

5.JPG

แสดงผลแล้ว 6084 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 เมษายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th