สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ภาพกิจกรรมนักศึกษาโครงสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า ระยะที่ 1

1.jpg 2.jpg

3.jpg

โครงสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า ระยะที่ 2

1.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg

วันกตัญญูปีการศึกษา 2561 

1.JPG 2.JPG

3.JPG 4.JPG

 กีฬาสถาบันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 

1.jpg 3.jpg

2.jpg 4.jpg

แสดงผลแล้ว 5108 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 เมษายน 2560


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th