สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ทุกประเภท) พบอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงผลแล้ว 1114 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
20 กรกฎาคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th