สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21 ตุลาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี
แสดงผลแล้ว 785 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
24 ตุลาคม 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th