สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประชุมวิชาการ “Proactive for Pain Management in Harmony”สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Proactive for Pain Management in Harmony” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม JW Mariott กรุงเทพฯ

บรรยากาศการประชุมอบอุ่นด้วยพลังใจจากวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรอย่างเป็นกันเอง

แสดงผลแล้ว 341 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
1 พฤศจิกายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th