สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รับมอบ "หุ่นคุณสมชาย"สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบหุ่นคุณสมชาย จำนวน 20 ชุด จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นกาชาด และมีคุณภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงผลแล้ว 390 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
1 พฤศจิกายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th