สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แสดงความยินดี9 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี วาระที่ 2 
แสดงผลแล้ว 425 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
9 พฤศจิกายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th