สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันมหาธีรราชเจ้าวันนที่ ๒๕ พฤศจิกายน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยสโมสรนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี และพระบรมราชานุสาวรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
แสดงผลแล้ว 355 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
28 พฤศจิกายน 2561


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th