สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แข่งขันกีฬา Gown gamesสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา Gown games  ระหว่างวันที่ 8 - 27 มกราคม 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การจัดแข่งขันกีฬากาวน์เกมส์นี้เป็นการเพิ่มความสามัคคี และสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประกอบด้วย  คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยโดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้จัดส่งนักกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตซอล
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลดังนี้
1. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
2. วอลเล่ย์บอล ประเภททีม ชาย ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. บาสเกตบอล ประเภททีม หญิง ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
แสดงผลแล้ว 486 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
30 มกราคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th