สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างป้ายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และป้ายชื่ออาคารสิรินธรา นุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27022562.jpg
 Download [146 kb]
แสดงผลแล้ว 255 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
27 กุมภาพันธ์ 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th