สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
บริจาคเงินเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร สิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
แสดงผลแล้ว 410 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
5 เมษายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th