สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปี 2562 ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า18042526.jpg18042562_2.jpg
แสดงผลแล้ว 787 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
18 เมษายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th