สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงร่วมกัน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์S__33693712.jpg

08052562 2_1.jpgsumm.jpg
ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จากทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://www.mytcas.com/th

แสดงผลแล้ว 5877 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
8 พฤษภาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th