สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบัน รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  [90 kb]
 รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  [265 kb]
 รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  [254 kb]
 รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนิติกร  [254 kb]
 รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  [93 kb]
 รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร  [252 kb]
แสดงผลแล้ว 1595 ครั้ง
การเจ้าหน้าที่
16 พฤษภาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th