สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การบรรยาย "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"(๑๕/๐๕/๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยมีบุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 300 คน
แสดงผลแล้ว 371 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
17 พฤษภาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th