สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนแก่สถานศึกษา จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยสถาบันได้รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประเภท รางวัลต้นแบบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 2
แสดงผลแล้ว 350 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
27 มิถุนายน 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th