สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT27 มิถุนายน 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2562 
แสดงผลแล้ว 233 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
1 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th