สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การประชุม เรื่อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Eraการประชุม เรื่อง "Updated Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era"วันที่ 3-7มิย.2562จัดโดยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
แสดงผลแล้ว 289 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
1 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th