สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าประปา และเครื่องสูบนํ้าแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒09075262_2_Page_1.jpg09075262_2_Page_2.jpg
แสดงผลแล้ว 111 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
9 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th