สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบนํ้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒09072562_3_Page_1.jpg09072562_3_Page_2.jpg
แสดงผลแล้ว 136 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
9 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th