สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้รับความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและมีแรงบันดาลใจในการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ณ ห้องคุณอุดม สุภาไตร สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 Download [316 kb]
 Download [213 kb]
 Download [211 kb]
 Download [262 kb]
แสดงผลแล้ว 166 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th