สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
กิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมน้ำยาอเนกประสงค์พลัง 2 บวก ให้กับอาจารย์ บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องเรียน 402 ชั้น 4 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีนักศึกษาแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง สถาบันการพยาบาลฯ เป็นผู้สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสระผมและสบู่อาบน้ำและเพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
แสดงผลแล้ว 191 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th