สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการ 2 คน 2 วัย ใส่ใจดูแล ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยมีนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้ทำกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน และซาบซึ้งต่อการทำความดีและการมีจิตอาสา โดยมีกิจกรรม รำวงลัลลา กิจกรรมเสริสวย Beauty Care และกิจกรรมโยคะหัวเราะ ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้กับทางผู้สูงอายุ
แสดงผลแล้ว 179 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
12 กรกฎาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th