สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีประดับเข็มสถาบันเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มสถาบันให้กับนักศึกษาพยาบาลใหม่ จำนวน 209 คน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีประดับเข็มสถาบันฯ นั้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลใหม่ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและทำความดี จนสำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมาย 

แสดงผลแล้ว 445 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
6 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th