สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบนํ้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08082562 3_Page_1_1.jpg08082562_3_Page_2.jpg
 Download [179 kb]
แสดงผลแล้ว 156 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
8 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th