สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบน้าประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา08082562_4.jpg
 Download [104 kb]
แสดงผลแล้ว 143 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
8 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th