สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09082562_2_Page_1.jpg09082562_2_Page_2.jpg
 Download [171 kb]
แสดงผลแล้ว 297 ครั้ง
TRCN WEBMASTER
9 สิงหาคม 2562


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องติดต่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:pr@stin.ac.th