จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4   รวมทำกิจกรรม “จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กในด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี การให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง สันทนาการต่างๆ การเล่นเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ฯลฯ โดยจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติที่ชุมชนนิมิตใหม่ ซอย 1 เขต มีนบุรี โดยมี อาจารย์พยาบาล 4 คน และนักศึกษาพยาบาลไปเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 75 คน  และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การแปรงฟัน การให้ความรู้ในการป้องกันเอชไอวี ตอบปัญหาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลักจากดูการแสดง และให้แรงเสริม และมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ เยาวชนในชุมชนจำนวน 300 คน

Comments are closed.