ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพาร์ติชั่นพร้อมติดตั้งสำหรับกั้นพื้นที่นั่งทำงานของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพี้นฐาน ที่ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำพาร์ติชั่นกั้นพื่นที่นั่งชั้น 5

3_1

ร่วมงาน Medical Drama for Inter Professional Education

          ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานคณะทำงาน พร้อมกับคณาจารย์คณะทำงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมงาน M ...

web-7-01

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับบริษัทคู่สัญญาหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบัน

อ่านประกาศ

web-6-03

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระบาด ฉบับที่ 4

ประกาศ

DSC_7037

กิจกรรมสรงน้ำพระ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมโหวตผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงาม (ขวัญใจชุดไทย) ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2564 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกล ...