auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสตรีมมิ่งและงานมัลติมีเดียโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ดทำ ความสะอาดกระจกและแผงอลูมิเนียมกันแดดภายนอกอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเช็ดทำความสะอาดกระจก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อลมร้อนกลับระบบปรับอากาศ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงท่อลมร้อนกลับระบบปรับอากาศ ชั้น ๖

IMG_7234_0

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสารป ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำ หล่อเย็นและวัสดุอุปกรณ์ของหอผึ่งน้ำ สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อ

auction-hammer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนอนให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องนอนให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1