auction-hammer

ประกวดราคาจ้างจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-2563_๒๐๐๘๐๖_0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “International Presentation : Giving Great Presentation in English”

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "International Presentation : Giving Great Presenta ...

patom-6

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563" ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ...

DSC_4659

พิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดพิธีประดับเข็มนักศึกษาพยาบาล ให้แก่นักศึกษาพยาบาลใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ ...

IMG_4871

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4  ในเดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและทีมงาน เข้าร่วม ...

auction-hammer

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันการ พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย