ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

411452927_362804563005289_7947731805246855655_n

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 (ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม) ในโครงการ 1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

406069852_351257924159953_6313255892156823589_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

บริจาค

ITA

EIT

PDPA

ALL News STIN

4444444444444444444444

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ประเภท Admission

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภ ...