ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

306350058_3225343251060438_6273459879311687871_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับโล่รางวัลชนะเลิศ

Untitled-1

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

DSC_7220

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กันยายน 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเ ...

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์ “TOWARDS NEW NORMAL CARE FOR THE ELDERLY : Resilient Long-Term Care for the Elderly under Covid-19”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “TOWARDS NEW NORMAL CAR ...

308779482_3238183606443069_8339942531581803222_n

นักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลในทีมอาสาสมัครทีมแพทย์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานักศึกษาพยาบาลกลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ร่วมเป็นจิตอาสาปฐมพยาบาลใน ...

DSC_7028

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องกระโปรงแดง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรี ...