บริจาค

ITA

ALL News STIN

DSC_3903

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

     📆วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564    👩‍💼ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวริ ...

Poster-SS-6-01

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 256 ...

IMG_7390

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต ...

.jpg

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠

✏️ ไปเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 🏫❌🦠       ตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มที่จะเปิดทำการเรียนการสอนกันแล้ว ...

Capture3

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ...

410759

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation): นวัตกรรมการพยาบาล”

      สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดอบ ...