บริจาค

ITA

ALL News STIN

615142

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

        วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษาพยาบาลจิตอ ...

5 ธันวาคม-04

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

      ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ      น้อมรำ ...

.jpg

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 25)

ประกาศ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภกาชาดไทย เรื่องมาตรการในการกควบคุมและป้องกันการแพร่่ระบาดของโรคติดเชท้ ...

462561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา       💉จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มก ...

DSC_3903

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

     📆วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564    👩‍💼ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวริ ...

Poster-SS-6-01

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมห ...