ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

411452927_362804563005289_7947731805246855655_n

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 (ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม) ในโครงการ 1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

406069852_351257924159953_6313255892156823589_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

บริจาค

ITA

EIT

PDPA

ALL News STIN

-1

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่งวิศวกร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ...

92697_0

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณ สุชิน เตียนโพธิทอง เพื่อสนับสนุนกองทุนต้นการศึกษาของสถาบันฯ ณ โรงแรม แอ็ท115 ร่มโพธิ์ แมนชั่น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณ สุชิน เตียนโพธิทอง ----------------------------------------------------- วันท ...

12222222222

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบ ...

122

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึ ...