ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

ผลการพิจารณา

🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวีนทิรา สภากาชาดไทย 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ🙍‍♀️นางสาวปริญญา ใจธรรม และ นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 🏆ได้รับ “รางวัลชมเชย” 👉 จากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

545813

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสถาบันที่ได้รับ “รางวัลชมเชย ” ในโครงการ GE ชวนคุณทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 10 ประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ

บริจาค

ITA

ALL News STIN

S__32178211

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเท ...

S__4112480

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย เรื่อง การสื่อสาร การฟังอย่างตั้งใจ วิธีการปลอบประโลม การสร้างพลังใจให้ตนเอง และแนวทางการช่วยเหลือดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    ...

329085

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และรศ.ดร.คุ ...

-ประจำปีงบประมาณ-256513-1-65

ขอเชิญเข้าร่วมกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่ R2R (ครั้งที่ 1)

          ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาคู่มือการปฏิบ ...