บริจาค

ITA

ALL News STIN

IMG_7234_0

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ...

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 64 รอบที่ 3 กำหนดการ แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2564 รอบ ...

web-1-2564-02

ประกาศคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เรื่อง มาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1/2564

ประกาศคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เรื่อง มาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ ...