ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

411452927_362804563005289_7947731805246855655_n

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2566 (ด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม) ในโครงการ 1 ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

428705558_404510068834738_8166117911638946869_n

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

406069852_351257924159953_6313255892156823589_n

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล”องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

1999999

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพย ...

DSC_0528

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมวันกตัญญู ...

435454456_424083113544100_802942158385248990_n

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จัดโครงการสมาร์ท ...

435555376_422282433724168_543928137224810609_n

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้จัดการอบรม หัวข้อ “กินอย่างไรห่างไกลโรค”

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ได้จัดการอบรม หัวข้อ “กินอย่างไรห่างไกลโรค”โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำค ...

435413502_422278793724532_3859131831488017718_n

กิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา14.00น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม “อธิการบดีพบประชาคม”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิ ...

435298257_421810087104736_4276836466195661292_n

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 หัวข้อ : “กิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบ คำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด”

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 หัวข้อ : "กิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบ คำตอบจึงไม่มีแค่ถ ...

435457010_421701807115564_9182649953884969954_n

กิจกรรมอบรมศิลปะบำบัด (เส้นอารมณ์ สัมผัสใจ) โดย คณะกรรมการให้คำปรึกษาและแนะแนว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00-18.00คณะกรรมการให้คำปรึกษาและแนะแนว สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดให้มีกิจกรรมศิลปะบำบัด (เส้นอารมณ์ สัมผัส ...