ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230207_94

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตัก ...

326051574_576833257200745_4751491479044140094_n

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

DSC5408

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบุคลาก ...

S__45277202

ดูงานการเทียบโอนหน่วยกิต และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานการเทียบโอนหน่วยกิต และการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)----------------------- ...

STIN NEWS cover

ขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบัน

สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยขอเชิญติดตามข่าวสาร STIN NEWS รายสัปดาห์ของสถาบันได้ที่ https://shorturl.asia/tZcax ฉบับที่ 1 ( 16 - 20 มกราคม 2566 ) รูปแบบ E- B ...

326021354_560142335780964_3440079964746402628_n

ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมเจรจาร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Eastern Visayas State University (EVSU) ...