บริจาค

ALL News STIN

DSC_5968

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประจำปีการศึกษา 2562 วันนี้เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปร ...

DSC_4678

วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษา นำคณะนักศึกษาพยาบาล ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ...

IMG_5487

ร่วมกิจกรรม “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตช่วยชีวิตผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกับ สภาการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภา ...

DSC_5506

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

21 ตุลาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาด ...

DSC_4249

บริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริห ...

ข่าวประกวดราคาและสอบราคา