ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

_DSC6841

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

Banner ป.ตรี ทุกรอบ ลงเฟส

รวมรอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

รอบ Portfolio ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยา ...

-ผอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ...