ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลต่างๆ การันตีความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน

_DSC6841

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

_DSC5797

นำเสนอผลงานประเภทบทความ Oral Presentation ในหัวข้อ Best practice งานพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN นักศึกษาพยาบาลด้านสาธารณภัย

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานและกิจกรรมสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน

บริจาค

ITA

PDPA

ALL News STIN

new-2-1-2000x1125

“กำหนดการทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและขั้นตอนการทำสัญญาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทยและสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของ สภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 วันจัน ...

344849183_218228194245528_4157024120875857549_n

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission

ดาวน์โหลด ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 

รอบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 ประเภท direct admission ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Direct Admissionแบบฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพร่างกายขั้นตอนการตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ รอบ 4“หมายเหตุ: กรุณาศึกษาขั้นตอนให้ล ...

1685612972111

ประกาศผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป