บริจาค

ITA

ALL News STIN

web-15-01-scaled-1

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า/โควตาภาคตะวันออก/โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

โควตาตะวันออก โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

เรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสารองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก

ประกาศ

DSC_6950

อาสาสมัครรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บุคลากรสายวิชาการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับสภาการพยาบาล ระหว่างวัน ...

ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาภาคตะวันออก ...

web-01

แนวทางปฏิบัติในการยืม – คืน พัสดุของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564

แนวทางปฏิบัติในการยืม - คืน พัสดุของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564

web-14-01

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)

มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)