บริจาค

ITA

ALL News STIN

..jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ...

กำหนดการ-02

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

   🏥 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้  ...

570389

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมประชุมและให้ข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และแกนนำ STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมประชุมและใ ...

440548

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

             12 ตุลาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู ...

DSC_0864

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

       เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศ ...

newborn (1)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอชื่นชมและยกย่องในการทำความดี ความเสียสละ ความมีจิตอาสา ของกลุ่ม “STIN อาสา ต้านภัย Covid-19”

             🏥สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  👏ขอชื่นชมและยกย่องในการทำความดี ความเสียสละ ความมีจิตอาสา ของกลุ่ม “STIN ...

557960

นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา “กลุ่ม STIN อาสา ต้านภัย Covid-19” ภายใต้การดูแลของ ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข จัดกิจกรรม“Packing & Cooking”

       นักศึกษาพยาบาลจิตอาสา “กลุ่ม STIN อาสา ต้านภัย Covid-19” ภายใต้การดูแลของ ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชื่อว่า “Packing & ...