211131

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  26 คน

Comments are closed.