เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเช้าออกลิฟต์โดยสาร

Comments are closed.