.jpg

ประกาศสถาบัน เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรฯ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศสถาบัน เรื่องขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์