200464

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำาแหน่งอาจารย์

30032564

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

22-03-64-อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

2-03-03-2564-1

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศขยายการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ใบสมัครงาน