รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์

.jpg

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ฝ่ายบริหารวิชาการ

221063

ประกาศผลการสอบข้อเขียน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิช ...

2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา