ประชุม Advanced Health Assessment and Giving Health Information

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จัดอบรม เรื่อง Advanced Health Assessment and Giving Health Information เมื่อวันที่ 18,23,24 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 7,8,14 มกราคม 2563 รวม 3 วัน ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 20 คน 

Please follow and like us:

Comments are closed.