ประกาศสอบคักเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประชุมBNH1

ประชุม Advanced Health Assessment and Giving Health Information

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จัดอบรม เรื่อง Advanced Health Assessment and Giving Health Information เมื่อวันที่ 18,23,24 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 7,8,14 มกราคม 2563 ผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ จำนวน ...