กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือน มกราคม 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาประสิทธิ์ นิติธฺมโม วัดหัวลำโพงพระราอารามหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม รวม 60 คน

Comments are closed.