DSC_8868

ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันที่ 28 มีนาคม 2566สภากาชาดไทยร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โดยมี นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย นางสมปรารถนา จินดารัตนวรกุล ผู้แทนจากสถาบันการพยาบาล ...

DSC_1201

ประชุมวิชาการ : Towards Center for Excellence in Aging : The Challenges and Opportunities for Nurses in a Post-Covid-19 World ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, Japan

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการ : Towards Center for Excellence in Aging : The Challenges and Opportunities for Nurses in a Post-Covid-19 World ร่วมกับ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, Japan เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566- ...

_DSC8110

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

โครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ด้านสาธารณภัย พร้อมด้วยอาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส และอาจารย์อาทิตยา แก่นไกร ร่วมกับฝ่ายพัฒนาน ...

_DSC8339

ร่วมแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมกับผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกับนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว ...

_DSC8052

กิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 ตอน “ยอดนักสืบจิ๋วสวีแด” ในวันที่ 18 มีนาคม 2566

ค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10สโมสรนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำโดยนางสาวจิดาภา ชนะภัยเจริญสุข นายกสโมสรนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสานฝันพยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 10ตอน “ยอดนักสืบจิ๋วสวีแด” ในวันที่ 18 มีนาคม 2566ซึ่ง ...

_DSC6328

กิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์และบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์และบุคลากรใหม่รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมปฐมนิเทศณ ห ...

DSC6564

กิจกรรม Sport Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2566สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม Sport Day ประจำปี 2566โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทั้งนี้ ผศ.ศรินรัตน ...

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230207_94

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มารับบิณฑบาตและบรรยายธร ...

DSC5408

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยซึ่งก ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...