LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230207_94

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มารับบิณฑบาตและบรรยายธร ...

DSC5408

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยซึ่งก ...

DSC4976

ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ. ร่วมจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทีม STIN อาสาร่วมกับ สพฉ.นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์อาทิตยา แก่นไกร่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัด กิจกรรม ...

325354445_702742441579706_3156586568231259258_n

ดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการสภาสถาบัน) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกร ...

320009257_475182724750660_1643276917525938738_n

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๒

https://www.youtube.com/watch?v=eO9kEn2E4PY&feature=youtu.beการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๒เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยก ...

DSC1579

พิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดพิธีสวมหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 206 คนโดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...

DSC1253

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ( ...

DSC0992

ร่วมมอบกระเช้าผลไม้อวยพรและขอบคุณสื่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565สภากาชาดไทย นำโดย นายณัฐพงษ์ วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศ และ นางสาวสมปรารถนา จินดารัตนวรกุลผู้แทนจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะ----------------------------------------------------------------ร ...

3D9D0D3E-C95A-422B-B3D6-B08A7E858B18-L0-001

โครงการ “ STIN อาสา ” กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565จิตอาสานักศึกษาพยาบาลในโครงการ “ STIN อาสา ” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยนำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโขร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้อ ...

_DSC0048

“พิธีบายศรีสู่ขวัญ” หรือที่ เรียกกันว่า “รับน้องกระโปรงแดง”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมในพิธีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที ...