สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม  "Big Cleaning Day ประจำปี 2565"         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประธานใ ...

LINE_ALBUM_กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_๒๒๐๖๐๗_21

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบา ...

S__37453853

กิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

รูปภาพ3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - ...

.jpg

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

IMG_7789

กิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

"สุขใจทุกครั้งที่เป็นผู้ให้" หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ประจำเดือนเมษายน 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีนักศึกษาพยาบาล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง ...

IMG_7526

กิจกรรมวันกตัญญู

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ภายใต้กิจกรรมวันกตัญญู ปี 2565 ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระออนไลน์ และกิจกรรมร ...

D52AED6E-93E6-4298-876F-02A50DCCAAB3

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาประสิทธิ์ นิติธมฺโม วัดหัวลำโพงพระอารามหลวง โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

9FC0A4A6-A2F8-4CDF-A047-7DFE49940545

กิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ประจำเดือนมีนาคม 2565

"สุขใจทุกครั้งที่เป็นผู้ให้"หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เริ่มต้นความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 5 (ปีงบประมาณ 2565 ) ประจำเดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีบุคลากรสถาบันและศึกษาพยาบาล ร่ ...

S__33349673

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูสถิตรัตนพงศ์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรสถา ...