LINE_ALBUM_กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ประจำปีก_230807_86

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีประดับเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา 2566ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมดังนี้วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566- พิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...

S__6995980

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชา ...

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230207_94

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มารับบิณฑบาตและบรรยายธร ...

DSC5408

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยซึ่งก ...

LINE_ALBUM_ปีงบ66-กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_230110_18

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมกราคม 2566ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา โดยพระมหาประสิทธิ์ นิติธมฺโม วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง มารับบิณฑบาตและบรรยายธรรมซึ่ ...

2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณวรา ลัคนาโฆษิต นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตำแหน่ง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

1

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร วัฒนกาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ตำแหน่งรองประธาน คนที่ 2 ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสนับสนุนองค์กรนิสิตนักศึกษา/การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565

LINE_ALBUM_กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต_221226_3

กิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งการบริจาค ...