MG_3042

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวร ...

S__39034895

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเ ...

DSC_1014

พิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึก ...

LINE_ALBUM_กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา_๒๒๐๖๐๗_21

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบา ...

S__37453853

กิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม STIN รวมใจปันโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

รูปภาพ3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - ...

.jpg

กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดไชยา ปัญญาคโม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมีบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข ...

1

ประชุมอธิการบดีพบประชาคมนักศึกษาพยาบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมอธิการบดีพบประชาคมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 – 4 เพื่อเป็นการสื่อสารความคืบหน้าการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทางออนไ ...