ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ รณรงค์เพื่อการลด/ละ/เลิกการสูบหรี่ มีการเล่นเกมส์ มอบของรางวัล และการแสดงเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากควันบุหรี่มือสองมือสาม

Comments are closed.