ตราสัญลักษณ์

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันในภาคภาษาไทย ประกอบด้วย ตราอาร์มพื้นสีขาว มีขอบสีทอง ตรงกลางมีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สีแดงชาด ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎสีทอง มีเครื่องหมายกาชาดสีแดงชาดอยู่ใต้พระปรมาภิไธยย่อ มีกรอบทรงหน้านางพื้นสีเขียว บรรจุอักษรสีทองชื่อ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย”

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์มีความหมาย ดังต่อไปนี้
๑) พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์อันเนื่องมาจากพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
๒) จปร. หมายถึง อักษรย่อมาจาก “มหาจุฬาลงกรณปรมราชาธิราช” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓) กาชาด หมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เป็นเครื่องหมายกาชาดสากล โดยสีแดงชาดเป็น สีประจำสถาบัน
๔) ตราอาร์ม หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายในมีสัญลักษณ์ของสถาบัน
๕) กรอบทรงหน้านาง แสดงถึง ความนุ่มนวล อ่อนหวาน และความสง่างาม บนพื้นสีเขียว หมายถึง สีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 

Download ThaiLogoSTIN

Download EngLogoSTIN

สวีแด ดอกไม้ประจำสถาบัน…

สวีแด เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Gliricidia Sepium steud มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางใบเป็นใบรวม เวลาออกดอกจะทิ้งใบเกือบหมดต้น ออกดอกปีละครั้งในฤดูหนาว ลักษณะคล้อยดอกโสนหรือดอกถั่วออกดอกเป็นช่อๆ มี 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีชมพูและดอกสีขาวดอกออกอยู่นานประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกสามารถใช้รับประทานได้เช่นเดียวผักและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูป แบบ คนทั่วไปเรียกว่า ดอกแคฝรั่งสวีแด…… มีความสัมพันธ์กับศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยทุกคน เพราะเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ ด้วยเหตุที่สวีแดให้ร่มเงา จะพลิ้วไหวดูอ่อนโยนเมื่อต้านลม ดอกสีขาวและชมพูบริสุทธิ์สวยงามและบานสะพรั่งทั้งต้นเมื่อใกล้เวลาที่จะมี การสอบปลายปี เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราเตรียมตัวดูตำรา จนมีคำกล่าวว่า “เมื่อสวีแดบาน หมายถึงฤดูกาลสอบกำลังมาเยือน”สีประจำวิทยาลัยพยาบาลฯ “สีแดงชาด (นัมเบอร์ 25)”