icon 5-01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประกาศรายชื่อสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

icon 3-01

การรายงานตัวและการทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุน ของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ กำหนดการรายงานตัว 15 มิถุนายน 63 ช่วงเช้า กำหนดการรายงานตัว 15 มิถุนายน 63 ช่วงบ่าย ...

22-01

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับกลางร่วมกัน (Admission 2)

ประกาศการสอบสัมภาษณ์ ใบสมัครสอบคัดเลือก ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย รายชื่อโรงพยาบาล