326051574_576833257200745_4751491479044140094_n

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

Banner ป.ตรี รอบ port ลงเฟส

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

เอกสารแนบได้แก่ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัครปี 66

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2566

คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลสาธารณภัย คู่มือรับสมัครสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จดหมายประชาสัมพันธ์ ...

ป.ตรี รอบ port

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถสมัครได้ที่  https://edu.stin.ac.th/ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 18 มกราคม 2566

ป.โท

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศและกำหนดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566สามารถสมัครได้ที่  https://edu.stin.ac.th/รอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566รอบที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566https://www.yo ...

313398681_3269123936682369_2853433051578062467_n

ออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธสถาบันแนะแนวการศึกษาในงาน THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาลรุ่นพี่ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ชั้น 6 ( JJ HALL )

312433606_3262749513986478_961473685060928735_n

ออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2565

วันที่ 22 ตุลาคม 2565สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมออกบูธสถาบันแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D's TCAS Fair 2565พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาลรุ่นพี่ "พยาบาลกาชาดที่เป็นมากกว่าพยาบาล" ณ ไบเทคบางนา ฮอล EH98 ...

Artboard 1 copy 2-1

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

Artboard 1 copy 2

ประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก