บริจาคออนไลน์

“การส่งต่อสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่นอยู่เพียงปลายนิ้วเพื่อการพัฒนาสถาบัน และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลขาดแคลน”

       ทางสถาบันเพิ่มช่องทางผ่านระบบ QR Code เพื่อรับบริจาคเงินให้รวดเร็วขึ้น และผู้รับบริจาคจะได้รับสิทธิ ลดหย่อยภาษี 2 เท่า โดยอัตโนมัติและไม่ต้องยื่นใบเสร็จให้สรรพากรปลายปี