ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองนํ้าแบบ ๓ ท่อ สแตนเลส (กรอง ๓ ขั้นตอน) อาคาร สิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะ

Please follow and like us:

Comments are closed.