ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำและ ติดตั้งกระจกและบานเกร็ดอลูมิเนียมสำหรับป้องกันฝนสาดโถงทางเดินในอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

Please follow and like us:

Comments are closed.