1826_ภาพพิธีเปิดบนเวที

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม และกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ต้องข ...