12222222222

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

122

ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

กกกกกกไไไำไำ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

12222

ประกาศ เรื่อง เรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด เรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด ขั้นตอนการรายงานตัวทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลัก ...

หกหกกกหกกกห

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

กำหนดการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทยเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ประเภท Admission

ดาวน์โหลด กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 (รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารสิรินธรานุ ...

2

ประกาศ เรื่อง เรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด เรื่อง เรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission (เพิ่มเติม)

1

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ประเภท Admission

ดาวน์โหลด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ประเภท Admission

DSC_8436

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล พร้อมภรรยา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล พร้อมภรรยา -----------------------------------------------------วันที่ 6 มิถุนายน 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ง ...

หกหกกกหกกกห

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2