การพยาบาลทารกแรกเกิด

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการพยาบาลทารกแรกเกิดซึ่งเป็นวัยสำคัญของชีวิตเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้สามารถดูแล ทารกแรกเกิดได้อย่างมีคุณภาพ ตำราการพยาบาลทารกแรกเกิดนี้ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 เป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวมความรู้จากตำรา เอกสารวิชาการ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ทางคลินิกในการพยาบาลทารกแรกเกิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาลสำหรับใช้ในการค้นคว้าและทบทวนความรู้ในขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลที่ปฏิบัติงานในการดูแลทารกแรกเกิดด้วยเช่นเดียวกัน

Comments are closed.